خانه / پارچه پیراهنی قشقایی / صادرات پارچه پیراهنی قشقایی

صادرات پارچه پیراهنی قشقایی

صادرات پارچه پیراهنی قشقایی در ایران در چه سطحی است؟ پارچه پیراهنی قشقایی بیشتر برای دوخت کدام لباس ها به کار برده می شوند؟
یک نمونه دیگر از پارچه هایی که در دوخت لباس های زنانه بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند پارچه های پیراهنی قشقایی می باشند. پارچه های پیراهنی قشقایی از دسته پارچه هایی هستند که به کشور های خارجی صادر می شوند و از این طریق به اقتصاد کشور کمک می کنند.

منبع: پوشاک ایرانی

مطلب پیشنهادی

قیمت تولید پارچه پیراهنی قشقایی

قیمت تولید پارچه های پیراهنی قشقایی بر چه اساسی تعیین می شوند؟ پارچه های پیراهنی …

پاسخ دهید

آموزش تجارت معرفی تاجران بازار تهاتر ايران